3. Feminism - #femfoto14

Feminism för mig är vetskapen om att vi lever i ett patriarkalt samhälle, där kvinnorna är underordnade männen. Det betyder i sin ordning att vi, kvinnor som män, måste vara uppmärksamma på detta för att kunna förändra vårt samhälle och världen vi lever i. Denna underordning genomsyrar liksom allt, hela våra liv. Vi lär oss, pojkar och flickor, så snart vi föds, att flickor är sämre än pojkar, och det får vi sen bekräftat hela våra liv. Att  gå emot det är förbannat svårt och snudd på omöjligt om man inte är medveten om det. Och därför behövs feminism!Kom ihåg mig?